Πολιτική κράτησης και ακύρωσης
Οι σχέσεις μεταξύ των πελατών και των ξενοδόχων ρυθμίζονται από το νόμο 1652/30-10-1986 (άρθρο Ν.8) .
Πολιτική κρατήσεων / τρόποι πληρωμής:
– Για την επιβεβαίωση μιας κράτησης απαιτείται προκαταβολή.
– Η προκαταβολή για την επιβεβαίωση ανέρχεται στο 25% του συνολικού κόστους (σύμφωνα με το άρθρο Ν.2).
– Η προκαταβολή μπορεί να γίνει είτε σε τραπεζικό λογαριασμό είτε στο λογαριασμό μας στη Western Union.
– Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί κατά την άφιξη.
Πολιτική ακύρωσης
– Για κρατήσεις που ακυρώνονται έως και 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή επιστρέφεται πλήρως (100%) (σύμφωνα με το άρθρο N.3).
– για κρατήσεις που ακυρώνονται λιγότερο από 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, χρεώνεται το 50% της προκαταβολής (σύμφωνα με το άρθρο Ν.3)
– σε περίπτωση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της διαμονής, χρεώνεται το 50% της αρχικής χρέωσης κράτησης για τις υπόλοιπες ημέρες, που αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα ημερήσια τιμή δωματίου (σύμφωνα με το άρθρο Ν.8)
Παραμονή:
– Check-in: 12:00-14:00.
– Check-out: μέχρι τις 12:00.
– Οι επισκέπτες που επιθυμούν να κρατήσουν το δωμάτιο μέχρι τις 18:00 χρεώνονται με το 50% της ημερήσιας τιμής του δωματίου. Σε περίπτωση διαμονής πέραν των 18:00 χρεώνεται ολόκληρη η ημερήσια τιμή.

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.