Πολιτική απορρήτου

 1. Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

Γενικά

Ακολουθεί μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικές πληροφορίες είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου μας που βρίσκεται παρακάτω.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα εκμετάλλευσης μπορούν να βρεθούν στην απαιτούμενη νομική ειδοποίηση του ιστότοπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα, όπως το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε ή πότε προσπελάσατε τη σελίδα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε πάντα το δικαίωμα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας, την προέλευσή τους, τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της συλλογής τους χωρίς χρέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική ειδοποίηση, εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων. Μπορείτε επίσης, φυσικά, να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Ανάλυση και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να γίνουν στατιστικές αναλύσεις της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγησή σας. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τη χρήση cookies και αναλυτικών στοιχείων. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγησή σας είναι συνήθως ανώνυμη, δηλαδή δεν θα είμαστε σε θέση να σας αναγνωρίσουμε από αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε τις σχετικές επιλογές σας.

 1. Γενικές και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτού του δικτυακού τόπου λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλεχθούν διάφορα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικές πληροφορίες είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιο λόγο τις χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να υπόκεινται σε παραβιάσεις της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση τρίτων.

 

Ανακοίνωση σχετικά με τον υπεύθυνο του παρόντος δικτυακού τόπου

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

 

Nikolaos Kallimanis
Μεταμόρφωση, Χαλκιδική
T.K. 63088, T.Θ. 47
Τηλέφωνο: 23750-61236 / 23750-22541
Fax: 23750-61236
Κινητό: 6973353513, 6977309655, 6946141053
e-mail: info@villaioanna.com

 

Ο υπεύθυνος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Αρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αίτημα αυτό. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται νόμιμη επεξεργασία.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στις ρυθμιστικές αρχές

Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Αρμόδια ρυθμιστική αρχή για θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Ελλάδας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μας.

 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αυτόματη παράδοση δεδομένων που επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε τυποποιημένο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο μέρος, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογραφημένες πληρωμές σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν συνάψετε μια σύμβαση που απαιτεί να μας στείλετε τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. αριθμό λογαριασμού για άμεσες χρεώσεις), θα χρειαστούμε αυτά τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας.

Οι συναλλαγές πληρωμών με κοινά μέσα πληρωμής (Visa/MasterCard, άμεσες χρεώσεις) πραγματοποιούνται μόνο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας όταν αλλάζει από “http://” σε “https://” και το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας είναι ορατό.

Σε περίπτωση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, τα στοιχεία πληρωμής που μας υποβάλλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Όπως επιτρέπεται από το νόμο, έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα, καθώς και για την προέλευσή τους, τον παραλήπτη και το σκοπό για τον οποίο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted.Έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε, να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική μας ειδοποίηση, εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Αντίθεση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με το παρόν απαγορεύουμε ρητά τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων νομικής ειδοποίησης του ιστότοπου όσον αφορά την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητά. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να λάβει συγκεκριμένα νομικά μέτρα σε περίπτωση λήψης ανεπιθύμητου διαφημιστικού υλικού, όπως ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. 3. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies βοηθούν να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλές. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “cookies συνόδου”. Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookies παραμένουν στη μνήμη της συσκευής σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ενημερώνει για τη χρήση των cookies, ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε κατά περίπτωση αν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε ένα cookie. Εναλλακτικά, το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποδέχεται αυτόματα τα cookies υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή να τα απορρίπτει πάντα, ή να διαγράφει αυτόματα τα cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για να επιτρέψουν την ηλεκτρονική επικοινωνία ή για να παρέχουν ορισμένες λειτουργίες που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (όπως το καλάθι αγορών) αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον από την αποθήκευση των cookies για να εξασφαλίσει μια βελτιστοποιημένη υπηρεσία χωρίς τεχνικά σφάλματα. Εάν αποθηκεύονται και άλλα cookies (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγησή σας), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος του ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς σε “αρχεία καταγραφής διακομιστή”. Αυτά είναι:

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
 • IP address

Τα δεδομένα αυτά δεν θα συνδυαστούν με δεδομένα από άλλες πηγές.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 (1) (β) DSGVO, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για μέτρα που προηγούνται μιας σύμβασης.

Φόρμα επικοινωνίας και αιτήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που μας στείλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που καταχωρήσατε στη φόρμα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε, για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας και σε τυχόν επακόλουθες ερωτήσεις. Δεν μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες χωρίς την άδειά σας.

Ως εκ τούτου, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1)(α) DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αίτημα αυτό. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται νόμιμη επεξεργασία.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσής τους (π.χ. μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας). Τυχόν υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις, ιδίως εκείνες που αφορούν υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη.

 

 

Δεδομένα που διαβιβάζονται κατά την εγγραφή για κριτικές

 

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός εάν έχετε δώσει τη ρητή άδειά σας για κάτι τέτοιο. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 (1) (β) DSGVO, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για μέτρα που προηγούνται μιας σύμβασης.

 

 1. Social media

Μοιραστείτε περιεχόμενο μέσω plugins (Facebook, Google+1, Twitter κ.λπ.)

Το περιεχόμενο των σελίδων μας μπορεί να κοινοποιηθεί σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter ή το Google+. Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί το eRecht24 Safe Sharing Tool. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ των δικτύων και των χρηστών μόνο αφού οι χρήστες κάνουν κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά.

Αυτό το εργαλείο δεν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα χρήστη στους διαχειριστές αυτών των πλατφορμών. Εάν οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι σε ένα ή περισσότερα από τα κοινωνικά δίκτυα, τα κουμπιά Like, +1 και Share για το Facebook, το Google+1, το Twitter κ.λπ. θα εμφανίζουν ένα παράθυρο πληροφοριών στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο πριν από την αποστολή του.

Οι χρήστες μας μπορούν να μοιράζονται το περιεχόμενο αυτής της σελίδας σε κοινωνικά δίκτυα χωρίς οι πάροχοι τους να δημιουργούν προφίλ της συμπεριφοράς πλοήγησης των χρηστών.

 

 

 1. Ανάλυση και διαφήμιση

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Διαχειρίζεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα cookies του Google Analytics αποθηκεύονται με βάση την Art. 6 (1) (στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών για να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

 

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP σας θα συντομευθεί από την Google εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου για να αξιολογήσει τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου για τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google.

 

Browser plugin

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να απολαμβάνετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Ένσταση κατά της συλλογής δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης για να αποτραπεί η συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποίηση του Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Εξωτερική επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία με την Google για την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας των δεδομένων μας και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

 

Συλλογή δημογραφικών δεδομένων από το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Google Analytics. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google και από δεδομένα επισκεπτών τρίτων. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μπορούν να αποδοθούν σε κανένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στο Google ή μπορείτε να απαγορεύσετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως περιγράφεται στην ενότητα “Άρνηση συλλογής δεδομένων”.

 

Google AdWords και Google Conversion Tracking

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdWords. Το AdWords είναι ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες (“Google”).

Στο πλαίσιο του Google AdWords, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπών. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που προβάλλεται από την Google, εγκαθίσταται ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο αποθηκεύει στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες του ιστότοπου και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Google και ο ιστότοπος μπορούν να καταλάβουν ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προχώρησε στη συγκεκριμένη σελίδα.

Κάθε διαφημιζόμενος του Google AdWords έχει διαφορετικό cookie. Έτσι, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ενός διαφημιστή του AdWords. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους διαφημιζόμενους του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες ενημερώνονται για το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν, απενεργοποιώντας εύκολα το cookie παρακολούθησης μετατροπής της Google, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών.

Τα cookies μετατροπής αποθηκεύονται με βάση το άρθρο Art. 6 (1) (στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών για να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google AdWords και το Google Conversion Tracking, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en-GB

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ενημερώνει για τη χρήση των cookies, ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε κατά περίπτωση αν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε ένα cookie. Εναλλακτικά, το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποδέχεται αυτόματα τα cookies υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή να τα απορρίπτει πάντα, ή να διαγράφει αυτόματα τα cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

 

 1. 6. Newsletter

Newsletter data

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, χρειαζόμαστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Ως εκ τούτου, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (α) DSGVO. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, π.χ. μέσω του συνδέσμου “διαγραφή” στο ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται νόμιμη επεξεργασία.

Τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν για τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου έως ότου ακυρώσετε την εγγραφή σας, οπότε τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν. Τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περιοχή μελών) δεν επηρεάζονται.

 

 1. Plugins and tools

Google Maps

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps μέσω ενός API. Διαχειρίζεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Για να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google γίνεται προς το συμφέρον να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας ελκυστικό και να διευκολύνουμε τον εντοπισμό των σημείων που προσδιορίζονται από εμάς στον ιστότοπο. Αυτό αποτελεί δικαιολογημένο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) (στ) GDPR.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να αναθεωρήσετε, να διορθώσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες που μας έχετε παράσχει, συνδεόμενοι στον ιστότοπό μας και επισκεπτόμενοι τη σελίδα του προφίλ του λογαριασμού σας. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ή, για νόμιμους λόγους, για άλλους σκοπούς, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@villaioanna.com ή γράφοντας μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με (α) πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, (β) τη συλλογή, χρήση, διαχείριση ή αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, (γ) την παρούσα πολιτική ή τις πρακτικές μας για τον χειρισμό των πληροφοριών, ή (δ) με ποιους μοιράζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τους προβληματισμούς σας αμέσως μετά την παραλαβή τους.

Nikolaos Kallimanis
Μεταμόρφωση, Χαλκιδική
T.K. 63088, T.Θ. 47
Τηλέφωνο: 23750-61236 / 23750-22541
Fax: 23750-61236
Κινητό: 6973353513, 6977309655, 6946141053
e-mail: info@villaioanna.com

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.